Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Taal- en letterkunde

Databanken

 • LiteRom biedt een verzameling recensies en artikelen over Nederlandstalige literatuur en jeugdliteratuur, verschenen in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen sinds 1900 en boekrecensies en auteursinterviews over niet-Nederlandstalige (vertaalde) literatuur die sinds 1976 in Nederlandse dag- en weekbladen zijn opgenomen.

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar LiteRom

 • In de UittrekselBank vind je meer dan 3.000 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en circa 450 auteursportretten. Deze auteursportretten bieden naast biografische gegevens een schets van de hoofdlijnen van het werk van de auteur, een bibliografie en verwijzingen naar bestaande uittreksels. De Uittrekselbank wordt uitgegeven door NBD Biblion.

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar UittrekselBank.

Websites

 • De DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.

  Ga naar DBNL.

 • Hasselt is rijk aan erfgoed. Alle erfgoedorganisaties in het Hasseltse zetten zich in om dat erfgoed te bewaren, in kaart te brengen en bekend te maken.

  Ga naar Erfgoedcel Hasselt - Inventaris literair erfgoed in Hasselt.

 • Het e-WLD bevat de inhoud van de drie delen van het Woordenboek van de Limburgse dialecten die in druk in 39 afleveringen zijn verschenen tussen 1983 en 2008. Het bevat 17.539 begrippen, 137.231 trefwoorden en 1.759.090 dialectopgaven, verzameld in ruim 1000 Limburgse plaatsen ofwel dialecten (iedere plaats vertegenwoordigt een eigen dialect).

  Ga naar Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten

 • De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm gekend als het Groene Boekje. Dit kun je ook online raadplegen. 

  Ga naar het Groene Boekje online.

 • Het Huis voor de Kunsten Limburg is een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg.

  Ga naar Huis voor de Kunsten Limburg.

 • Narrative Sources biedt een overzicht van de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden. D.w.z. dat de databank teksten (van de zesde tot de eerste helft van de zestiende eeuw) inventariseert waarvan de auteur de intentie had het verleden in verhalende vorm vast te leggen.

  Ga naar Narrative Sources.

 • Paukeslag digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed is een multimediaal platform voor de ontsluiting van poëzie-erfgoed.

  Zowel het poëzie-erfgoed dat uit de werking van literaire organisaties voortkomt als het poëzie-erfgoed dat erfgoedinstellingen verzamelen en deskundig bewaren, wordt via Paukeslag zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.

  Ga naar Paukeslag.

 • Stichting Lezen moedigt iedereen aan meer te lezen. De stichting werkt aan een ononderbroken lijn van leesbevorderingsprojecten voor kinderen en volwassenen en biedt onderdak aan een unieke vakbibliotheek over jeugdliteratuur en leesbevordering.

  Ga naar Stichting Lezen.

 • De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten combineert drie bestaande dialectenwoordenboeken:

  • Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)
  • Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD)
  • Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)

  Bezoek de database hier.

 • De Vlaamse Volksverhalenbank (VVB) is het resultaat van het project "Op verhaal komen" van de KU Leuven.

  In het kader van de permanente ontsluiting van het cultureel erfgoed wordt een corpus van zo’n 70.000 sagen gedigitaliseerd. Op dit ogenblik bevat de VVB reeds meer dan 10.000 verhalen.

  Ga naar Vlaamse volksverhalenbank.

 • Limburg verbaal

  Website met voor elke Limburgse deelgemeente een korte opname van het plaatselijk dialect met transcriptie en woordverklaring.

  https://www.limburgsedialecten.be/

 • Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975. Deze historische woordenboeken zijn:  Oudnederlands Woordenboek (ONW) 500-1200, Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) 1200-1300, Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550, Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 1500-1976, Woordenboek der Friese Taal (WFT) 1800-1975.

  Ga naar Historische woordenboeken

 • Dialectloket is een website over taalvariatie. Ze is het resultaat van een wetenschapspopulariseringsproject van de Universiteit Gent dat werd opgestart in 2009 op de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en afgerond in 2015. Dialectloket is er voor iedereen die meer wil weten over taalvariatie, het Nederlands en de dialecten. Met onder meer dialectopnames uit meer dan 550 plaatsen in Vlaanderen, Zeeland en Frans-Vlaanderen.

  Ga naar www.dialectloket.be

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social