Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Opvoeding

Websites

 • Vlaamse Vereniging Autisme vzw, ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun ouders, familie en sociaal netwerk.

  Ga naar Autisme Vlaanderen.

 • Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

  Ga naar Centrum ZitStil.

 • Eureka Letop voor leerkrachten, ouders en professionelen over leerstoornissen en problemen bij het leren.

  Ga naar Eureka Letop!.

 • Het Europees Schoolnetwerk bestaat uit 31 Europese ministeries van Onderwijs. Zij staan in voor het innoveren van methodes om kennis door te geven èn op te nemen. Doelgroep: ministeries van Onderwijs, scholen, leerkrachten, onderzoekers en industriële partners.

  Ga naar European Schoolnet.

 • Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening.
  Integrale Jeugdhulp Vlaanderen is een wegwijzer in het aanbod.

  Ga naar Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.

 • JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

  Ga naar JINT.

 • Op Leren.nl vind je gratis online cursussen en andere kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

  Ga naar Leren.nl.

 • MediaNest is een website voor ouders over mediaopvoeding. Medianest informeert en sensibiliseert over thema’s zoals sociale media, gaming, cyberpesten, reclame en privacy. Ouders kunnen er terecht met al hun vragen over het mediagebruik van hun kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

  Ga naar Medianest.

 • Onderwijs in Vlaanderen is de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming met informatie voor ouders, leerlingen, studenten en studerende volwassenen.

  Ga naar Onderwijs in Vlaanderen.

 • Via Vacature.com kun je gemakkelijk online zoeken naar een gepaste job.

  Ga naar Vacature.com.

 • VBJK (centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen), voert onderzoek naar de opvoeding en opvang van kinderen en zetten innovatieprojecten op, zowel in nationale als internationale context. Thema's als diversiteit, mannen als opvoeders, kwaliteit binnen de opvang en kinderopvang in steden staan centraal.

  Ga naar VBJK.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social