Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Retributiereglement

Retributiereglement Bibliotheek Hasselt Limburg

REGLEMENT VANAF 1 MEI 2019

Een bibliotheek neemt een belangrijke rol op in een democratische samenleving. Het is een centrale ontmoetingsplaats waar mensen toegang krijgen tot een gedrukt en digitaal aanbod aan informatie en literatuur in de vorm van boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en kranten, het internet en nog zo veel meer.
Het principe van gratis materialen lenen en ze na gebruik terug te brengen, zodat anderen ook van deze materialen gebruik kunnen maken, maakt van de bibliotheek één van de meest bekende vormen van deeleconomie. Tegenover een lage lidmaatschapsbijdrage staat een veelheid aan collecties, materialen en dienstverlening. Hierdoor blijft het aanbod van Bibliotheek Hasselt Limburg laagdrempelig en is het toegankelijk voor een groot publiek.
Er worden geen extra kosten aangerekend wanneer de gebruiker zorg draagt voor de materialen en deze allemaal tijdig en in goede staat inlevert.


Artikel 1

Vanaf 1 mei 2019 wordt onderstaande retributie geheven voor Bibliotheek Hasselt Limburg.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de lidkaart. Wanneer de lidkaart op naam staat van een minderjarige is de retributie verschuldigd door de ouder of voogd.

Artikel 3

De lener kan geen gebruik meer maken van de dienstverlening van de bibliotheek totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Artikel 4

4.1. Lidmaatschap

 • Personen jonger dan 18 jaar: geen bijdrage
 • Personen vanaf 18 jaar: 5,00 euro
 • Hasselaren: 2,50 euro
 • Structurele partners van Bibliotheek Hasselt Limburg (Limburgse instellingen hoger onderwijs): 2,50 euro
 • Onderwijs – jeugdwerking: onderwijzend personeel en begeleiders uit erkende maatschappelijke instellingen: 2,50 euro
 • Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: 2,50 euro


4.2. Lenen en reserveren van materialen van BHL

 • Lenen van materialen: gratis
 • Reserveren van materialen: 1,50 euro / materiaal


4.3. Lenen bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)

 • Lenen bij een andere Belgische openbare bibliotheek: prijs aangerekend door de uitlenende instelling + interne administratiekosten
 • Lenen bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: prijs aangerekend door de uitlenende instelling + interne administratiekosten
 • Lenen bij een buitenlandse bibliotheek: prijs aangerekend door de uitlenende instelling + interne administratiekosten
 • Aanvraag kopieën van een binnen- of buitenlandse bibliotheek: prijs aangerekend door de uitlenende instelling + interne administratiekosten


4.4. Laattijdig terugbrengen van materialen

 • Het ‘telaatgeld’ wordt aangerekend vanaf de eerste dag na de uiterste inleverdatum.
 • Overschrijden uiterste inleverdatum: 0,10 euro / materiaal / dag
 • Versturen herinneringsbrief: 1,50 euro
 • Versturen herinneringsmail: gratis
 • Versturen aangetekende materiaalvergoedingsnota: 8,00 euro


4.5. Beschadiging van materialen

Beschadiging van materialen: kosten van de herstelling en aankoopprijs verpakking / materiaal
Opgelet! De materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek!

4.6. Verlies van materialen

 • Materialen uit de jeugd- of jongerencollecties: 100% van de reële aankoopprijs
 • Materialen uit de volwassenencollecties: 125% van de reële aankoopprijs
 • Indien de reële aankoopprijs niet meer achterhaald kan worden, worden er standaardprijzen aangerekend:
  • volwassenen fictiematerialen: 18,00 euro
  • volwassenen non-fictiematerialen: 25,00 euro
  • volwassenen audiovisuele materialen: 18,00 euro
  • jeugd- en jongerenmaterialen: 15,00 euro
  • games: 35,00 euro

In geval van verlies van een bijlage (vb. kaart van een reisgids, begeleidend boekje bij een cd, liedjestekst bij een cd,…) worden er standaardprijzen aangerekend.
Wanneer door verlies van een bijlage het materiaal niet meer bruikbaar is, gelden de afspraken voor vergoeding zoals hierboven beschreven.

• kaart van een reisgids: 2,50 euro
• cover van een cd/dvd/…: 2,50 euro
• begeleidend boekje/liedjestekst bij een cd/dvd/…: 5,00 euro
• 3d-bril bij een dvd: 2,50 euro
• overige bijlages: 2,50 euro

Opgelet! De materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek!


4.7. Registratienota voor openstaande bedragen

Versturen van een registratienota: 1,50 euro


4.8. Fotokopieën en prints

 • Zwart-wit A4: 0,20 euro / kopie
 • Zwart-wit A3: 0,30 euro / kopie
 • Kleur A4: 0,80 euro / kopie
 • Kleur A3: 1,50 euro / kopie


4.9. Draagtassen

 • 1 draagtas / nieuw lidmaatschap: gratis
 • Extra draagtassen: 2,00 euro / stuk


4.10. Internet

 • Gebruik pc met internettoegang: gratis
 • Gebruik wifi in de bibliotheekgebouwen: gratis

Bovenstaande bedragen zijn cumuleerbaar.
De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van tarieven voor nieuwe producten en diensten.

Artikel 5

De retributie dient contant betaald te worden bij het afleveren van het product of van de dienst ofwel binnen de termijn zoals bepaald op de factuur.

Artikel 6

Bij niet-betaling van de retributie zullen ze ingevorderd worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.

Artikel 7

Dit reglement vervangt het retributiereglement van 19 december 2017 betreffende Bibliotheek Hasselt Limburg met ingang vanaf 1 mei 2019.

Artikel 8

Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur.