Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Recht

Databanken

 • Jura is een geïntegreerde, interdisciplinaire juridische databank.
  De databank bevat de wetgeving, de rechtspraak en een verwijzing naar de rechtsleer binnen alle rechtstakken (publiek recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handelsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, internationaal recht).

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar Jura.

 • Pinakes is een intelligente overheidsdatabank met meer dan 126 000 (e-)adressen van politici en leidinggevende ambtenaren, en meer dan 26 000 overheidsdiensten en -organisaties in België, Luxemburg en de Europese Instellingen.

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar Pinakes overheidsdatabank.

Websites

 • Elektronische pubicatie van het Belgisch Staatsblad.

  Ga naar het Belgisch Staatsblad.

 • Belgielex, de Kruispuntbank van de wetgeving, is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen om de Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.

  Ga naar Belgielex.

 • Het Europees e-justitieportaal biedt gemakkelijke toegang tot informatie over rechtsstelsels en verbetert de toegang tot justitie in de EU in 23 talen.

  Ga naar Europees e-justitieportaal.

 • Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege bestaande uit twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België.

  Ga naar het Grondwettelijk hof van België.

 • Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten.

  Ga naar het Hof van Cassatie.

 • Het Hof van Justitie van de Europese Unie is daarmee de rechtsprekende instantie van de Europese Unie en ziet in samenwerking met de rechterlijke instanties van de lidstaten toe op de uniforme toepassing en uitlegging van het recht van de Unie.

  Ga naar het Europees Hof van Justitie.

 • Juridat is de portaalsite van de Rechterlijke Macht van België.

  Ga naar Juridat.

 • De Federale Overheidsdienst Justitie is de Belgische federale dienst die zich bezighoudt met de rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafuitvoering en slachtofferzorg.

  Ga naar FOD Justitie.

 • Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

  Ga naar het Kinderrechtencommissariaat.

 • Alles wat je wil weten over wat een notaris doet en waarvoor je hem kunt consulteren ...

  Ga naar de Notaris.be.

 • Via de site van de Orde van Advocaten bij de Balie van Hasselt krijg je zo veel antwoorden als mogelijk op alle vragen die je hebt over de werking van justitie en hoe jouw advocaat je hierbij kan helpen.

  Ga naar de Orde van Advocaten Balie Hasselt.

 • De Orde van Vlaamse Balies is de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

  Ga naar de Orde van Vlaamse Balies.

 • Op deze portaalsite kun je terecht voor informatie van de Federale Politie en de lokale politiediensten.

  Ga naar Politie.be.

 • De Raad van State geeft alle natuurlijke en rechtspersonen de kans om een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

  Ga naar Raad van State.

 • De RechtenVerkenner geeft jou een online overzicht van sociale rechten door verschillende overheden zoals premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, ... overzichtelijk gebundeld per doelgroep.

  Ga naar de RechtenVerkenner.

 • In een land waar verschillende talen worden gesproken is het openbaar taalgebruik een belangrijk en gevoelig thema. De Belgische taalwetgeving is het resultaat van een lang onderhandelingsproces en bevat heel wat subtiele evenwichten. Deze site legt de belangrijkste principes uit voor die gebieden die het belangrijkst zijn voor de doorsnee Vlaming, maar uiteraard zit de taalwetgeving heel wat ingewikkelder in elkaar.

  Ga naar de Taalwetwijzer.

 • In de Vlaamse Codex vind je de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1960 tot vandaag. De Vlaamse Codex vormt geen officiële bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft een officieel karakter.

  Ga naar de Vlaamse Codex.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social