Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Limburgs Erfgoed

Archieven

 • Het Rijksarchief telt 19 archiefbewaarplaatsen, verspreid over heel België. Ook in Hasselt is er een archiefbewaarplaats. Elke archiefbewaarplaats beschikt over een openbare leeszaal waar papieren en digitaal archief kan worden geraadpleegd.

  In de leeszalen zijn alle geïnteresseerde studenten, vorsers, geschiedkundigen, genealogen, ambtenaren, architecten, landmeters, ...  even welkom.

  Ga naar het Rijksarchief in Hasselt.

 • Het Stadsarchief Hasselt bewaart en beheert de dossiers van de stedelijke administratie. Daarnaast draagt het zorg voor archieven van verenigingen, families, personen en lokale bedrijven van Hasselt en de fusiegemeentes.

  Ga naar het Stadsarchief in Hasselt 

  Stadsarchief Hasselt is volop bezig met de digitalisering van verschillende genealogische bronnen. Via deze website kan je momenteel - na een snelle en kosteloze registratie - volgende bronnen gratis raadplegen:

  • Bevolkingsregisters van Hasselt, Kuringen, Kermt, Spalbeek, Stevoort, Wimmertingen, Sint-Lambrechts-Herk en Stokrooie.
  • Aktes van de burgerlijke stand van Hasselt, Kuringen, Kermt, Spalbeek, Stevoort, Wimmertingen, Sint-Lambrechts-Herk en Stokrooie.

   Ga naar de Virtuele leeszaal genealogie van Stadsarchief Hasselt

 • Het Stadsarchief Sint-Truiden bewaart archiefbestanden en documenten van de stedelijke diensten van Sint-Truiden en de vroegere deelgemeenten.

  Ga naar het Stadsarchief Sint-Truiden.

 • Het Stadsarchief Tongeren bewaart handgeschreven documenten m.b.t. de geschiedenis van Tongeren (13de - 20ste eeuw). Zij bezitten zowel het eigenlijk stadsarchief als dit van de kerkelijke en weldadige instellingen.

  Ga naar het Stadsarchief Tongeren.

Erfgoedcellen

 • De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed legt het cultureel erfgoed van de Mijnstreek bloot, vrijwaart het voor de toekomst en zet het in als bindmiddel tussen mensen, vooral voor inwoners maar ook voor bezoekers van de streek. Door gedeelde verhalen en gebruiken te onderstrepen, streeft Erfgoedcel Mijn-Erfgoed naar een hechter sociaal weefsel in de kleurrijke Mijnstreek.

  Ga naar Ercu.

 • Het Stadsmus is het aanspreekpunt voor de Hasseltse lokale erfgoedwerking.

  Ga naar Het Stadsmus.

 • Erfgoed Haspengouw bekommert zich om het cultureel erfgoed van de regio en meer in het bijzonder om het roerend en immaterieel erfgoed.

  Ga naar Erfgoed Haspengouw.

 • Erfgoed Lommel is een vrijwilligersvereniging, ondersteund door personeel. Deze vereniging werkt samen met de Stad Lommel om het Lommelse erfgoed te verzamelen, te bewaren, te bestuderen en te ontsluiten.

  Ga naar Erfgoed Lommel.

Tijdschriften

 • Limburg-Het Oude Land van Loon is een driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van Belgisch-Limburg. Het wordt uitgegeven door de VZW Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

  Ga naar Limburg-Het Oude Land van Loon.

Websites

 • Het e-WLD bevat de inhoud van de drie delen van het Woordenboek van de Limburgse dialecten die in druk in 39 afleveringen zijn verschenen tussen 1983 en 2008. Het bevat 17.539 begrippen, 137.231 trefwoorden en 1.759.090 dialectopgaven, verzameld in ruim 1000 Limburgse plaatsen ofwel dialecten (iedere plaats vertegenwoordigt een eigen dialect).

  Ga naar Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten

 • Hasselt is rijk aan erfgoed. Alle erfgoedorganisaties in het Hasseltse zetten zich in om dat erfgoed te bewaren, in kaart te brengen en bekend te maken.

  Ga naar Erfgoedcel Hasselt - Inventaris literair erfgoed in Hasselt.

 • Familiekunde Limburg is de Limburgse afdeling van Familiekunde Vlaanderen en is dé vereniging voor iedere genealoog met Limburgse roots.

  Ga naar Familiekunde Limburg

 • Op het einde van de 18de eeuw werd het hele grondgebied van het huidige België voor de eerste maal op een homogene wijze in kaart gebracht. Onder leiding van graaf Joseph Jean François graaf de Ferraris werd tussen 1771 en 1778 de zogenaamde Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik op schaal 1:11 520 met de hand getekend (275 bladen). Van deze kaart zijn drie originele exemplaren gemaakt. Ze worden bewaard in het Kriegsarchiv in Wenen, het Rijksarchief in Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. De meest originele en de getrouwste kaart is deze van het Kriegsarchiv in Wenen: het zijn de minuutkaarten samengesteld uit de opgefriste, oorspronkelijke planchetten. De kaart van Brussel is reeds meermaals in druk uitgegeven en is het best gekend. De kabinetskaart van Wenen kan op de website ‘Historical maps of the Habsburg Empire’ geraadpleegd worden, deze van Brussel kan op de websites van de Koninklijke Bibliotheek van België en van het Nationaal Geografisch Instituut teruggevonden worden. Afdrukken in digitale of papieren vorm kunnen steeds op deze websites besteld worden.

  Ga naar Historical maps of the Habsburg Empire

  Ga naar de digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België

  Ga naar het Nationaal Geografisch Instituut

 • Het Limburgs Volkskundig Genootschap wil met de interactieve website Volkskunde Limburg oude en nieuwe aspecten van de Limburgse volkscultuur verzamelen, verklaren en verspreiden. Vooral de rubriek ‘Artikels’ biedt actuele informatie.

  Ga naar Volkskunde Limburg

 • Zonnewijzers, schaduw van de tijd. In Limburg zijn er meer dan honderddertig unieke zonnewijzers van allerlei aard en kwaliteit. Wijzerweb geeft een overzicht.

  Ga naar Wijzerweb

 • Het Geheugen van Tongeren is een project van de Erfgoedcel Tongeren in samenwerking met de dienst Archeologie en Monumentenzorg en het Stedelijk Archief van Tongeren. Het is een portaalsite voor alle historische sites over Tongeren.

  Ga naar het Geheugen van Tongeren.

 • Hasel (HASselts Erfgoed Lexicon) is een encyclopedie over Hasselt en de Hasselaren, geschreven door Hasselaren. Een website met allerlei weetjes over de stad Hasselt, haar mensen, haar verenigingen, haar gebouwen, voorwerpen, verhalen en tradities.

  Ga naar Hasel.

 • De overkoepelende website Limburg1914-1918.be is het vertrekpunt voor iedereen die als bezoeker, onderzoeker, erfgoedactor, geïnteresseerde, ... meer wil weten over Wereldoorlog I in Limburg.

  De website biedt een overzicht van al de projecten, (persoonlijke) verhalen, gebeurtenissen, relicten, ... die gelinkt zijn aan Wereldoorlog I in Limburg.

  Ga naar Limburg1914-1918.be.

 • Dynamische kaarten van de Civitas Tungrorum, het Romeinse bestuursgebied waarvan Tongeren de hoofdplaats was. Met aanduiding van wegen, villa’s, begraafplaatsen, versterkingen, tempels enz. van de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen.

  Ga naar Mapping the Civitas Tungrorum

 • Smoutebollen en kermiskoers van Zussen tot As.

  In het kader van een kermisspel ontwikkeld door 'De Aanstokerij' uit Leuven is op deze website informatie te vinden de dorps- en wijkkermissen in Limburg. 

  www.kermis-in-limburg.be

 • Het boek Herkenrodeweetjes van Willy Leenders is een verzameling weetjes die de auteur verzameld heeft rond Herkenrode. 

  Ga naar: Herkenrodeweetjes 

 • Limburg verbaal

  Website met voor elke Limburgse deelgemeente een korte opname van het plaatselijk dialect met transcriptie en woordverklaring.

  https://www.limburgsedialecten.be/

 • Onder de radar.

  In 2019 ontdekte het team van Wouter Gheyle, Universiteit Gent, een unieke reeks luchtfoto’s uit WO II in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA). 810 Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s werden zorgvuldig gedigitaliseerd en gegeorefereerd. Samen dekken de foto’s het volledige Limburgse grondgebied en geven ze een beeld van de provincie Limburg in haar toenmalige vorm.

  Ga naar Onder de radar

Lokale data

Deze gegevens kan je enkel in de BHL raadplegen. Dit kan aan de digitale bibliotheek in de afdeling informatie op het gelijkvloers. Voor hulp kan je terecht bij het informatiepunt in de afdeling informatie.

 • De Bode van Limburg verscheen van 5 maart 1916 tot 17 november 1918. Ze is de enige krant die in Limburg verscheen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Raadpleeg de digitale versie via The Belgian War Press

 • Foto's van WO 1 uit het album van Jacques Van Baelen

  Jacques Van Baelen is griffier bij het krijgsauditoraat van de 6de legerdivisie en is in 1915 gelegerd in Alveringem. Hij maakt foto’s van de plaatsen die hij bezoekt en beschrijft wat hij meemaakt tijdens de oorlog. Daarnaast krijgt hij ook foto’s van andere fotografen. Hij plakt ze - nog tijdens de oorlogsjaren - in vijf fotoalbums en vult ze aan met korte toelichtingen. De foto’s tonen verwoeste steden en dorpen, het dagelijkse leven in de loopgraven en bijzondere gebeurtenissen als bezoeken van belangrijke gezagsdragers, begrafenisplechtigheden van gesneuvelde militairen, …

 • Villaretkaart uit 1748

  De Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi dateert van 1748. Zij is van kwaliteit vergelijkbaar met de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik door Joseph Jean François graaf de Ferraris (1771-1778), maar een kwarteeuw ouder. De basisversie op 1/14.400 beslaat één derde van het Belgische grondgebied. Het IGN, het Institut National de l’Information Géographique et Forestière, te St-Mandé in Frankrijk heeft ons toestemming gegeven om kopieën ervan op te nemen in onze digitale bibliotheek. Het zijn kopieën van 25 sectiekaarten die ons ter beschikking werden gesteld door de heer Carl Vandenghoer. Ze beslaan het gebied ten oosten van Brussel en voor Limburg is dit het gebied ten zuiden van de Demer tot Bilzen met een uitsprong naar Rekem. Wij hebben enkel toestemming gekregen om inzage te geven. Afdrukken in digitale of papieren vorm moeten bij het IGN besteld worden.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social