Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Gezondheid

Tijdschriften

 • Het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) zorgt al vele jaren voor de verspreiding van medische kennis onder Nederlandse artsen. Zij duiden hiermee de recentste ontwikkelingen in de medische wetenschap met commentaar door erkende vakgenoten. Zij publiceren naast onderzoek van eigen bodem ook artikelen uit de internationale literatuur en stukken die de stand van zaken op een bepaald terrein weergeven. Het NTvG is daarmee van belang voor zowel de huisarts als de medisch specialist. Het tijdschrift is gericht op de praktijk, wat tot uiting komt in de klinische lessen en de bijzondere casuïstiek.

  Het NTvG wordt uitgegeven namens de gelijknamige Vereniging. De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is geheel onafhankelijk van de overheid en van instellingen met een winstoogmerk, zoals uitgeverijen of producenten van geneesmiddelen.

  Ga naar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Websites

 • Op de website B.C.F.I. vzw (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) vind je informatie over geneesmiddelen in België. Het bevat de digitale versies van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (Repertorium) en de Folia Pharmacotherapeutica (Folia). Deze site betreft geneesmiddelen voor humaan gebruik. Geneesmiddelen voor dieren staan op de website van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik

  Waarschuwing: de informatie op deze site is opgesteld ten behoeve van artsen, apothekers, tandartsen en anderen werkzaam in de gezondheidszorg. Patiënten die deze site consulteren, dienen waar nodig hun arts of apotheker te raadplegen.

  Ga naar de B.C.F.I vzw.

 • Gezondheidsnet.be biedt je informatie rond gezond en langer leven.
  De wetenschappelijk verantwoorde wetenswaardigheden zijn toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De gezondheidsinformatie is benaderd vanuit verschillende invalshoeken: gezondheid, voeding, beweging en psychologie.

  Ga naar Gezondheidsnet.be.

 • Geestelijk Gezond Vlaanderen maakt je wegwijs in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

  Ga naar Geestelijk Gezond Vlaanderen.

 • Gezondheidsnet.be biedt je informatie rond gezond en langer leven.
  De wetenschappelijk verantwoorde wetenswaardigheden zijn toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De gezondheidsinformatie is benaderd vanuit verschillende invalshoeken: gezondheid, voeding, beweging en psychologie.

  Ga naar Gezondheidsnet.be.

 • Het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid. De verstrekte informatie is actueel, wetenschappelijk gefundeerd en sluit aan bij de nationale voedingsaanbevelingen en de richtlijnen van het Vlaamse voedingsvoorlichtingsmodel, de actieve voedingsdriehoek. De publicaties van NICE staan onder toezicht van een wetenschappelijke adviesraad.

  Ga naar NICE.

 • Healthcare Executive is een website bestemd voor huisartsen, specialisten en apothekers.

  Ga naar Healthcare Executive.

 • De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen behartigt de belangen van de palliatieve patiënt in Vlaanderen door ervoor te zorgen dat palliatieve zorg herkenbaar aanwezig is in de maatschappij, en dat kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg in alle verschillende zorgsectoren laagdrempelig toegankelijk is voor elke Vlaming.

  Ga naar Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

 • Psychiatrienet geeft een onafhankelijke selectie van sites door psychiaters.

  Ga naar Psychiatrienet.

 • De Sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

   

  Ga naar de Sociale kaart.

   

 • Het expertisecentrum VIGeZ vzw (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) levert strategieën, advies, methodieken en ondersteuning aan gezondheidswerkers en professionals. Deze ondersteuning gaat van beweging op de werkvloer, gezond eten op school tot stoppen met roken.

  Ga naar VIGeZ.

 • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

  Ga naar het VAPH.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social