Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Geschiedenis

Databanken

 • Oxford Art Online is dé onlinereferentiebron voor de beeldende kunst. In de databank vind je:

  • de Grove Art Online (bevat onder meer de 34 volumes van de befaamde The Dictionary of Art met een overzicht van de westerse en niet-westerse beeldende kunst)
  • de Oxford Companion to Western Art
  • The Encyclopedia of Aesthetics
  • The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.
  • Benezit Dictionary of Artists (Benezit biedt toegang tot 170.000 biografieën van kunstenaars uit de gedrukte Engelse editie van 2006, correcties daarop en circa 20.000 nieuwe levensbeschrijvingen.

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar Oxford Art Online.

Websites

 • Belgium WWII is het nieuwe online platform dat volledig gewijd is aan België tijdens de Tweede Wereldoorlog. In tijden van fake news, onbetrouwbare en ongecontroleerde informatie, stelt het CegeSoma (Studiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) een online platform voor dat kwaliteitsvolle informatie biedt over gevoelige feiten uit de Tweede Wereldoorlog.

  Ga naar Belgium WWII

 • Op de website van het Rijksarchief vind je meer dan 15 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en registers burgerlijke stand) en miljoenen akten (gratis).

  Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast enige aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.

  Ga naar Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online.

 • GeneaPage is een Belgische genealogische site. Je vindt hier genealogische gegevens uit het noorden van de provincie Limburg.

  Ga naar GeneaPage.

 • Familiegeschiedenis.be biedt een handige inleiding voor iedereen die begint met het opzoeken van de geschiedenis van zijn familie.

  Ga naar Familiegeschiedenis.be.

 • FirstWorldWar.com is een uitgebreide website over WO I (Engelstalige website).

  Ga naar FirstWorldWar.com.

 • Flandrica.be is een website met meer dan 500 volledig gedigitaliseerde documenten uit het bezit van de zes grootste erfgoedbibliotheken van Vlaanderen, waaronder ook de Bibliotheek Hasselt Limburg.
  Hier vind je niet alleen topstukken zoals kostbare handschriften of werk van de groten uit de literatuur, maar ook documenten van alledag komen aan bod: kookboeken, liedjesteksten, catechismussen, studentenaantekeningen enz.

  Ga naar Flandrica.be.

 • Het Guldenboek der vuurkaart is de digitale versie van zeven verschillende gedrukte edities.

  Elke editie geeft per regiment een andere reeks namen van oud-strijders die minstens twaalf maanden rechtstreeks tegenover de vijand gestaan hebben en daarom in 1932 recht gekregen hebben op de vuurkaart.

  Wie op zoek is naar de naam van een oud-strijder moet alle zeven edities doornemen.

  Ga naar Guldenboek der vuurkaart.

 • Deze website over niet-tastbaar, immaterieel erfgoed in Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid. De site toont de rijkdom van dit erfgoed in Vlaanderen en hoe je ermee om kunt gaan om het een toekomst te geven.

  Ga naar Immaterieel Erfgoed Vlaanderen.

 • International Civic Heraldry geeft een overzicht van de wapenschilden van internationale overheden.

  Ga naar International Civic Heraldry.

 • Delpher Kranten biedt een selectie van Nederlandse kranten; van de oudst bewaard gebleven Nederlandse krant uit 1618 tot landelijke en plaatselijke kranten uit 1995. De selectie betreft niet alleen kranten uit Nederland, maar ook dagbladen van de Antillen, uit Suriname, Nederlands-Indië, de Zuidelijke Nederlanden en van de Nederlandse gemeenschap in de Verenigde Staten.

  De kern van deze digitale collectie is tot stand gekomen in het project Databank Digitale Dagbladen van de Koninklijke Bibliotheek. Dit project liep van 2006 tot 2012 en werd gefinancierd door het Nationaal Programma Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van NWO/SenterNovem. Binnen het project zijn meer dan 8 miljoen historische krantenpagina’s gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Daarmee is het een van de grootste krantendigitaliseringsprojecten ter wereld.
  De collectie digitale historische kranten wordt in de komende jaren nog verder aangevuld, onder andere door digitalisering in het kader van Metamorfoze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed.

  Ga naar Nederlands krantenarchief.

 • De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil informatie bieden die specifiek interessant is voor wie zich professioneel of vanuit persoonlijke interesse bezighoudt met het verzamelen, bewaren, onderzoeken of ontsluiten van bibliotheekerfgoed. Via de website filtert de vzw informatie uit de bredere erfgoed- en bibliotheeksectoren, met daaraan toegevoegd informatie vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zes partnerbibliotheken en andere instellingen die bibliotheekerfgoed beheren in Vlaanderen en Brussel.
  De drie databanken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV), Abraham online en de collectiedatabank) werden geïntegreerd in deze website.

  Ga naar vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

 • De Vlaamse Volksverhalenbank (VVB) is het resultaat van het project "Op verhaal komen" van de KU Leuven.

  In het kader van de permanente ontsluiting van het cultureel erfgoed wordt een corpus van zo’n 70.000 sagen gedigitaliseerd. Op dit ogenblik bevat de VVB reeds meer dan 10.000 verhalen.

  Ga naar Vlaamse volksverhalenbank.

 • De WDL (World Digital Library) is een initiatief van de Amerikaanse Library of Congress in samenwerking met Unesco en bibliotheken en archieven uit 32 landen.
  De databank bevat niet enkel boeken, maar ook manuscripten, kaarten, partituren, geluidsopnamen, films, foto's, architectuurtekeningen en ander significant cultureel materiaal.

  Ga naar de WDL.

 • The World Factbook (Het Feitenboek over de Wereld) is een informatief werk dat elk jaar opnieuw wordt uitgebracht door de Amerikaanse buitenlandse geheime dienst CIA. Hierin staan recente statistieken en korte analyses van alle landen, koloniën en andere territoria in de wereld.

  Omdat de informatie door een overheidsorgaan is genoteerd en geanalyseerd, kan ze aangepast zijn aan Amerikaanse staatsbelangen. Als ongeclassificeerde overheidsinformatie is de inhoud van het boek vrijgegeven voor gebruik. Veel geografische kaarten en gegevens op het internet zijn afkomstig uit het factbook.

  Ga naar de World Factbook.

 • De Koninklijke Bibliotheek van België heeft 4 miljoen pagina’s uit een honderdtal Belgische dagbladen van de 19de en 20ste eeuw gedigitaliseerd. De kranten die vrij zijn van auteursrecht kunnen online geraadpleegd worden met de zoekrobot BelgicaPress.

  Ga naar BelgicaPress.

 • Op het einde van de 18de eeuw werd het hele grondgebied van het huidige België voor de eerste maal op een homogene wijze in kaart gebracht. Onder leiding van graaf Joseph Jean François graaf de Ferraris werd tussen 1771 en 1778 de zogenaamde Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik op schaal 1:11 520 met de hand getekend (275 bladen). Van deze kaart zijn drie originele exemplaren gemaakt. Ze worden bewaard in het Kriegsarchiv in Wenen, het Rijksarchief in Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. De meest originele en de getrouwste kaart is deze van het Kriegsarchiv in Wenen: het zijn de minuutkaarten samengesteld uit de opgefriste, oorspronkelijke planchetten. De kaart van Brussel is reeds meermaals in druk uitgegeven en is het best gekend. De kabinetskaart van Wenen kan op de website ‘Historical maps of the Habsburg Empire’ geraadpleegd worden, deze van Brussel kan op de websites van de Koninklijke Bibliotheek van België en van het Nationaal Geografisch Instituut teruggevonden worden. Afdrukken in digitale of papieren vorm kunnen steeds op deze websites besteld worden.

  Ga naar Historical maps of the Habsburg Empire

  Ga naar de digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België

  Ga naar het Nationaal Geografisch Instituut

 • Het Algemeen Rijksarchief te Brussel bezit de op één na grootste verzameling zegelafgietsels ter wereld. De bijna 38.000 gedigitaliseerde zegelafgietsels en de erbij horende beschrijvingen kunnen op de website van het Algemeen Rijksarchief geraadpleegd worden.

  Ga naar Algemeen Rijksarchief, zegelafgietsels.

 • Het kadaster is het openbaar register van alle gebouwen en gronden en hun eigenaars. In België startte het kadaster omstreeks 1800 tijdens het Franse bewind. Het in kaart brengen en waarderen van alle individuele eigendommen en het oplijsten van hun eigenaars nam vervolgens meerdere decennia in beslag. Dit ‘primitief kadaster’ – het ‘eerste kadaster’ – werd uiteindelijk in 1834 bekrachtigd, met uitzondering van de provincies Limburg en Luxemburg, waar door de uitblijvende vrede met Nederland het veldwerk pas in 1844 afgerond werd. De administratie van het kadaster heeft 23.423 scans van primitieve kadasterplannen en 61.530 scans van de ‘processen-verbaal van afpaling’ laten maken. Deze zijn nu toegankelijk via een zoekrobot van het Rijksarchief.

  Ga naar Historische kadasterplannen en -documenten online!

 • Belelite: in deze databank vind je informatie over de samenstelling ervan sinds 1831. Je kan zoeken naar een welbepaalde regering in de lijst van regeringen, of naar een welbepaalde minister of staatssecretaris in de lijst van regeringsleden. 

  Ga naar Belelite

 • NEVB Online:

  Omdat de (Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging ook vandaag nog een onmisbaar werkinstrument is, stelt het ADVN, het archief voor nationale bewegingen, de Encyclopedie vanaf nu digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Hierin vindt u de rijkdom aan kennis die onderzoekers vanaf de jaren 1970 hebben verzameld en gebundeld in twee lijvige encyclopedieën van de Vlaamse beweging

  ga naar NEVB Online

 • Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over heel het land.

  Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, …) die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven.

  Ga naar het Rijksarchief in België.

 • Oefen jezelf in paleografie: een website die je het mogelijk maakt oude handschriften te leren lezen. Oude teksten van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw, ook Belgisch-Limburgse teksten. Met heel leerrijke invuloefeningen.

  url: www.watstaetdaer.nl

   

 • Moestuin leeft:

  Op de website van het project MOES-tuin vind je onder andere verhalen en getuigenissen van moestuiniers, een staalkaart van moestuinerfgoed om in te snuisteren, een groeiend overzicht van praktijken en tradities die moestuiniers van nu willen blijven doorgeven, de online expo…

  Ga naar: www.moes-tuin.be

 • Kapelletjes in Vlaanderen:

  Na de testinventarisatie en de vormingsreeks lanceren KADOC en PARCUM nu het platform Kapelletjes in Vlaanderen platform 'Kapelletjes in Vlaanderen'. Hier kan iedereen kapellen inventariseren en inspiratie vinden om tradities te behouden. Zo zorgen we samen voor het behoud van deze bijzondere monumentjes en de verhalen die erachter schuilen. Ga op digitaal onderzoek doorheen Vlaanderen of deel jouw kennis met anderen.

  Ga naar: www.kapelletjes.be

Lokale data

Deze gegevens kun je enkel binnen de BHL raadplegen!

 • Villaretkaart uit 1748

  De Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, dateert van 1748. Zij is van kwaliteit vergelijkbaar met de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik door Joseph Jean François graaf de Ferraris (1771-1778), maar een kwarteeuw ouder. De basisversie op 1/14.400 beslaat één derde van het Belgische grondgebied. Het IGN, het Institut National de l’Information Géographique et Forestière, te St-Mandé in Frankrijk heeft ons toestemming gegeven om kopieën ervan op te nemen in onze digitale bibliotheek. Het zijn kopieën van 25 sectiekaarten die Carl Vandenghoer ons ter beschikking stelde. Ze beslaan het gebied ten oosten van Brussel en voor Limburg is dit het gebied ten zuiden van de Demer tot Bilzen met een uitsprong naar Rekem. Wij hebben enkel toestemming gekregen om inzage te geven. Afdrukken in digitale of papieren vorm moet je bij het IGN bestellen.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social