Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Economie

Websites

 • In de ABC Handel en Industrie vind je producten, diensten, merken en firmaprofielen van Belgische en internationale fabrikanten, groothandelaren en zakelijke dienstverleners.

  Ga naar ABC Handel en Industrie.

 • Belastingportaal Vlaanderen is een portaalsite over alle informatie rond belastingen waarvoor je bij de Vlaamse Belastingdienst terechtkunt.

  Ga naar Belastingportaal Vlaanderen.

 • Alles over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vind je terug op deze porstaalsite.

  Ga naar Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 • Het BIVV (Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid) is een vzw die, in nauwe samenwerking met de overheid, via positieve acties de verkeersveiligheid bevordert. Bij hun activiteiten betrekken zij altijd de drie partijen: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).

  Ga naar het BIVV.

 • Euronext is de eerste pan-Europese beurs en omvat België, Frankrijk, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

  Ga naar Euronext.

 • Het ECC België (Europees Centrum voor de Consument België) informeert je over je rechten als consument wanneer je goederen of diensten koopt in een andere EU-lidstaat, Noorwegen en IJsland en verleent je (gratis) bijstand bij de behandeling van je grensoverschrijdende klacht.
  Het ECC België is niet bevoegd voor klachten van Belgische consumenten tegen Belgische ondernemers.

  Ga naar Europees Centrum voor de Consument België.

 • De taak van de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie kan men kort samenvatten: de economie bevorderen. Om dat doel te bereiken, neemt de FOD actief en efficiënt deel aan de beheersing van het algemeen normatief kader van de economische en monetaire unie van ons land.

  Ga naar FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie.

 • De FOD Financiën int en beheert jaarlijks belastingen waarmee het grootste deel van de overheidsuitgaven wordt betaald. Daarnaast voldoet de overheidsdienst aan een aantal collectieve behoeften: controle goederen, waarborgen van rechtszekerheid bij de transactie van onroerende goederen.

  Ga naar FOD Financiën.

 • De FOD Mobiliteit en Vervoer bereidt de federale mobiliteitspolitiek voor en voert haar uit. De FOD concentreert zich daarbij op veiligheid, leefomgeving, concurrentie, maatschappelijke behoeften en een optimale integratie van alle transportmodi.

  Ga naar FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Via Mobiel Vlaanderen vind je alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid.

  Ga naar Mobiel Vlaanderen.

 • De NBB (Nationale Bank van België) is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

  Ga naar de NBB.

 • De POM Limburg (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Limburg) onderneemt, coördineert en ondersteunt, in opdracht van de provincie Limburg, diverse acties ter versterking van de economische ontwikkeling in Limburg en haar 44 gemeenten.

  Ga naar POM Limburg.

 • De Premiezoeker is een initiatief van Wonen Vlaanderen, je vindt er alle bestaande premies in terug.

  Ga naar Premiezoeker.

 • SYNTRA biedt praktijkgerichte opleidingen voor volwassenen en jongvolwassenen. Het SYNTRA-netwerk bestaat uit vijf opleidingscentra met tweeëntwintig SYNTRA-campussen in Vlaanderen en Brussel.

  Ga naar SYNTRA.

 • De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

  Ga naar RVA.

 • De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) helpt burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag.

  Ga naar VDAB.

 • Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden ondernemingen.

  Ga naar Voka Limburg.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social