Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Detail van een gebedsprentje met de afbeelding van St. Aldegondis.

Devotie in beeld

zaterdag, 05 augustus 2017

Tentoonstelling van erfgoedstukken van de Bibliotheek Hasselt Limburg

Van 20 mei 2017 tot en met 16 september 2017 houdt de Bibliotheek Hasselt Limburg een tentoonstelling over volksdevotie in Limburg en dat aan de hand van devotieprenten uit de eigen erfgoedcollecties. De bibliotheek speelt hiermee in op twee belangrijke evenementen. Van 23 tot en met 25 juli 2017 vindt in Hasselt de "Herdenking 700 jaar Sacrament van Mirakel" plaats, die begeleid wordt door een tentoonstelling in het Stadsmus onder de titel "Mirakel en monstrans". En van 5 tot en met 20 augustus 2017 vinden er de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten plaats.

Devotieprenten

Devotieprenten kwamen tegemoet aan het verlangen van gewone gelovigen om hun vroomheid op een duidelijk zichtbare wijze te beleven. Het zijn voorstellingen van Christus, Maria of de heiligen of van Bijbelse taferelen, religieuze symbolen of emblemen. Ze zijn geschilderd of gedrukt op papier of perkament. Ze zijn gemaakt om eenvoudige mensen de geloofswaarheden bij te brengen en hen tot meer vroomheid en godsdienstig gedrag aan te sporen.

In de loop der tijden ontstonden vele verschillende vormen van devotieprenten: doopprenten, communieprenten, vormselprenten, doodsprenten of bidprenten, bedevaartprenten, broederschapsprenten, herinneringsprenten, embleemprenten, gebedsprenten enz.

Tentoonstelling

De tentoonstelling maakt gebruik van devotieprenten uit de Collectie Limburgensia van de Bibliotheek Hasselt Limburg. We beperken ons tot de afbeeldingen gemaakt met zuiver grafische technieken omdat die het mooiste zijn. Ze dateren van de 17de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw. De devotieprenten zijn gegroepeerd per bedevaartsoord. Hierbij laten we de belangrijkste bedevaartsoorden in de provincie aan bod komen.

Om de prenten te beschermen tegen een te langdurige belichting en om ze een betere zichtbaarheid te geven, tonen we niet de originelen, maar wel reproducties op een groter formaat. Behalve de prenten tonen we ook voor elke bedevaartplaats een keuze van boeken of brochures die uitgegeven zijn om de devotie te bevorderen. Deze bevatten vaak ook prenten. Omdat ze beter bestand zijn tegen het licht, tonen we ze wel in originele vorm.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden in de verschillende toonkasten behandeld:

  • Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse in Hasselt
  • Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap in Tongeren
  • Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken in Kortenbos (Sint-Truiden)
  • Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken in Zutendaal
  • Onze-Lieve-Vrouw aan de Staak in Koersel (Beringen)
  • Onze-Lieve-Vrouw van Rust in Heppeneert (Maaseik)
  • Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten in Opitter (Bree)
  • Het Heilig Sacrament van Mirakel van Herkenrode (Hasselt)
  • Limburgse heiligen
  • Sint-Trudo

Film over de Virga Jessefeesten van 1954 in Hasselt

De Culturele Dienst van de Provincie Limburg gaf in 1954 aan Studio Bartok opdracht om een film te maken over de ommegang van de Virga Jessefeesten in Hasselt. Deze negentien minuten durende film is ondertussen gedigitaliseerd en wordt doorlopend geprojecteerd op de eerste verdieping van de bibliotheek.

Geluidsfragmenten over de Virga Jessefeesten van 1954 en 1961 in Hasselt

De Gewestelijke Omroep Limburg – de voorganger van Radio 2 Omroep Limburg – heeft in het verleden vaak uitzendingen gemaakt over de Virga Jessefeesten. Je kunt een selectie van zeven opnamen uit 1954 en 1961 beluisteren via het tabblad ‘Enkel in de BHL’ van de digitale bibliotheek op de gelijkvloerse verdieping van de bibliotheek.

Rondleidingen

Tot midden september kun je op geselecteerde vrijdagen én een zaterdag deelnemen aan een begeleide rondleiding door de tentoonstelling. De rondleiding duurt ongeveer een uur. De data vind je in de kalender.

buitenkant van het Dommelhof
cultuurplatform Limburg - Pop in Limburg
cultuurplatform Limburg - Forte

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social