Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Veertig jaar Limburgse bedrijfsgeschiedenis

close-up oude tikkaarten

In 2021 schonk het Atlas College (Genk) een uitgebreide collectie eindwerken aan Bibliotheek Hasselt Limburg. Ze zijn het resultaat van een opdracht die de leerlingen van de secundaire handelsafdeling van het vroegere Sint-Jan Berchmanscollege maakten.

De leerlingen beschreven een Limburgse onderneming op vlak van organisatie, boekhouding, producten en diensten, en promotie. Ze werden begeleid door het bedrijf zelf en door de school. Het resultaat is een eindwerk met een heldere structuur en veel gegevens: er zijn foto’s, promotiemateriaal, grafieken, productiedocumenten, …, die een beeld geven van het bedrijf tijdens het jaar waarin het eindwerk tot stand kwam.

Sommige van die Limburgse ondernemingen bestaan vandaag nog, andere zijn intussen overgenomen of ter ziele gegaan. Het gaat over grotere ondernemingen maar net zo goed over familiebedrijven. De eindwerken tonen een momentopname in de geschiedenis van de ondernemingen, maar ze zijn tussen 1950 en 1989 geschreven en dus tijdens de periode waarin de Limburgse economie ongekend groeide. Voor de Collectie Limburgensia zijn ze van grote waarde omwille van het grote aantal eindwerken, de kwaliteit en de periode waaruit ze dateren. Bovendien zijn ze een mooie aanvulling op de eindwerken van de Provinciale Hogere Handelsschool (Hasselt).

Limburgse Handelsschool – Limburgs Handelinstituut – Sint-Jan Berchmanscollege 

Het Sint-Jan Berchmansgesticht, zoals de school aanvankelijk heette, werd opgericht in 1919 en vond vanaf 1925 onderdak in nieuwe gebouwen in neotraditionele stijl op de hoek van de Collegelaan met de Weg naar As. Het was de bedoeling om – met de ontdekking van steenkool in het achterhoofd – te voorzien in technisch onderwijs, algemeen (modern) onderwijs en een mijnbouwschool, al kwam die laatste school er nooit.

Het aantal leerlingen bleef echter lager dan gehoopt en in 1929 moest de moderne afdeling van het college worden opgeheven. Om het gebouwencomplex toch volledig te benutten verhuisde de Limburgse Handelsschool van Bilzen naar Genk.

De handelsschool bleef een aparte entiteit en had verschillende namen. De school heette Limburgse Handelsschool tussen 1950 en 1966, maar werd tussen 1959 en 1986 ook Limburgs Handelsinstituut genoemd. De school is niet te verwarren met het Hoger Handels- en Taleninstituut, ook aan de Collegelaan in Genk, dat hoger onderwijs verschafte. En ook niet met de Provinciale Hogere Handelsschool in Hasselt, die handel voor het secundair onderwijs voorzag. 

In 1985 versmolt het Limburgs Handelsinstituut volledig met het Sint-Jan Berchmanscollege, en vanaf 2018 maakt het Sint-Jan Berchmanscollege, samen met enkele andere Genkse secundaire scholen, deel uit van het Atlas College.

De eindwerken werden allemaal gereinigd, geregistreerd en kregen een plaats in de Collectie Limburgensia. Je kan de meer dan 400 documenten opzoeken in onze catalogus door de zoekterm ‘Limburgs Handelsinstituut’ / ‘Limburgse Handelsschool’ / ‘Sint-Jan Berchmanscollege’ in te tikken in de zoekbalk. 

Ontdek nog meer materialen uit de Erfgoed collectie met de rubriek Dienst Erfgoed Pakt uit.