Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Karikaturenalbum - 11 11 21

afbeelding uit het karikaturenboek

FOTOALBUM MET KARIKATUREN VAN DE LEDEN VAN HET PROVINCIAAL HULP- EN VOEDINGSKOMITEIT VAN LIMBURG

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kampte het veroverde België al snel met het probleem van de voedselbevoorrading. Vanuit Brussel werd een Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit opgericht dat met toestemming van de Duitse bezetter de burgerbevolking bevoorraadde. Dat comité richtte een netwerk op dat volledig los stond van de overheid en zelfstandig werkte met provinciale, regionale en gemeentelijke afdelingen.

De Limburgse afdeling stond bekend onder haar Franse titel: Comité Provincial de Secours et d’Alimentation du Limbourg (CPSAL). Zij zorgde voor de bevoorrading van alle regionale afdelingen, die op hun beurt instonden voor alle gemeentelijke afdelingen van hun gebied. Zij bestond uit welstellende mannen die een beroep of ambt van aanzien uitoefenden: burgemeesters, parlementsleden, hogere ambtenaren, rechters, ingenieurs... Ze vertegenwoordigden de regionale en gemeentelijke afdelingen en waren uit alle hoeken van de provincie afkomstig. Zij zetten zich in voor het algemeen welzijn en oefenden hun taak onbezoldigd uit. Na afloop van de oorlog, wellicht in 1919, kregen zij bij wijze van dank en als herinnering een mooi lederen album.

Bibliotheek Hasselt Limburg heeft in 2014 een dergelijk album kunnen aankopen. Dat bevat foto’s van karikaturen van iedereen die op een of andere wijze bij de werking van het provinciaal comité betrokken was. Het album telt 85 karikaturen met in totaal 102 uitgebeelde personen. De humor is goedmoedig en is meestal een toespeling op het beroep of de vrijetijdsbesteding van het lid. Een aantal karikaturen bevat ook de naam en de functie binnen het CPSAL, waarbij het letterwoord een alternatieve, humoristische verklaring krijgt. De karikaturen zijn aquarellen van de hand van de Brugse kunstenaar Edward Jonckheere.

Een digitale versie van het fotoalbum is beschikbaar.

 

Ontdek nog meer materialen uit de Erfgoed collectie met de rubriek Dienst Erfgoed Pakt uit.