Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Een waardevolle schenking - 15 09 21

SCHENKINGEN

Bibliotheek Hasselt Limburg tracht op meerdere wijzen haar erfgoedcollecties aan te vullen. Zij koopt boeken en andere documenten tijdens antiquariaatsveilingen en bij antiquariaatsboekhandels. Daarnaast aanvaardt zij ook graag schenkingen. Maar niet zomaar alle schenkingen zijn welkom. Ze moeten immers beantwoorden aan de collectiedoelstellingen. Voor de erfgoedcollecties neemt de bibliotheek enkel schenkingen op als de documenten over Limburg handelen of geschreven zijn door Limburgse auteurs. En voor oude drukken – boeken ouder dan 1840 – kijkt zij ook naar de eigendomsmerken: behoorde het boek ooit tot een Limburgse bibliotheek? Een mooi voorbeeld is een recente schenking door de heer Richard Konings uit Heusden-Zolder.

EIGENDOMSMERKEN

Hij kocht in het begin van de jaren 1990 een klein dik boek gebonden in leder en met een tekst in het Latijn. Op de keerzijde van het achterschutblad staat het stempel van het ‘Kasteel van Weyer – Wachttoren’. Naar wie of wat deze stempel verwijst, weten we voorlopig nog niet. Was het boek eigendom van een bewoner van het kasteel van Wijer of maakte het deel uit van een bibliotheek die daar gevestigd was?

Maar nog boeiender dan dit gestempelde eigendomsmerk is het handgeschreven eigendomsmerk op de titelbladzijde: Mon[aste]rij S[anc]ti Trudonis staat er geschreven tussen de auteursnaam en de titel. Onder de titel staat er een toevoeging: F[rate]r Beda Vander Hucht 1698. Hieruit kunnen we afleiden dat het boek deel heeft uitgemaakt van de bibliotheek van de abdij van Sint-Truidenen en dat het aan die bibliotheek geschonken of nagelaten is door monnik Beda Vander Hucht. 1698 is dan het jaar dat Beda Vander Hucht het boek ofwel gekocht heeft, ofwel geschonken aan de abdijbibliotheek.

Beda Vander Hucht was in 1662 in Sint-Truiden geboren als Trudo Vander Hucht. Hij trad in 1682 in de abdij van Sint-Truiden in en nam de kloosternaam Beda aan. Hij werd priester gewijd in 1687 en was korte tijd novicemeester en onderprior. Hij stierf in 1743. Uit de schenking van dit boekje blijkt dat hij belangstelling had voor poëzie.

POËZIEBUNDEL

Het boekje is het vierde deel van de verzamelde dichtwerken van Jakob Balde. De titel van deze vierdelige publicatie luidt voluit: Jacobi Balde Societate Iesv Poemata. Jakob Balde was een Duits dichter die leefde van 1604 tot 1668 en die in het Neolatijn schreef. Hij was een jezuïet die predikant en biechtvader was aan het hof van Filips Willem van de Palts, de vorst van Palts-Neuburg in Duitsland. In 1660 liet hij zijn verzamelde dichtwerken uitgeven in Keulen door uitgever en drukker Johann Busäus.

BIBLIOTHEEK VAN DE ABDIJ VAN SINT-TRUIDEN

Het boekje is een zeldzame getuige van de voormalige bibliotheek van de abdij van Sint-Truiden. Deze bibliotheek moet ongetwijfeld een rijke bibliotheek geweest zijn omdat de abdij één van de grootste van de Nederlanden geweest is. Maar ze is teloorgegaan nadat de monniken in 1794 naar Duitsland gevlucht waren voor de Franse revolutionairen. Zij hebben hun bibliotheek wellicht ondergebracht bij particulieren. De handschriften zijn minstens gedeeltelijk bewaard gebleven en bevinden zich nu in de universiteitsbibliotheek van Luik. De gedrukte werken zijn daarentegen verspreid geraakt of verloren gegaan. Slechts nu en dan duiken er nog boeken op die het eigendomsmerk van de abdij dragen. Door een lijst op te maken van die boeken kunnen we beetje bij beetje de inhoud van de bibliotheek opnieuw achterhalen.

Ontdek nog meer materialen uit de Erfgoed collectie met de rubriek Dienst Erfgoed Pakt uit.