Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Zicht op het erfgoeddepot met een glimp van de aflaatbrief van de abdij van Herkenrode uit 1363.

Collectie Oude Drukken en Handschriften

De collectie Oude Drukken en Handschriften is een bewaarcollectie van Bibliotheek Hasselt Limburg met drukwerken van vóór 1840. Drukwerken zijn zowel boeken, brochures als eenbladige drukken. Deze collectie telt meer dan 8.000 banden die dateren van de 16de eeuw tot de 19de eeuw.

De drukken hebben een gevarieerde inhoud. Ze geven een historische achtergrond aan de actuele collectie van BHL en illustreren de geschiedenis van het boek. Zwaartepunten zijn juridische werken, tekstuitgaven van klassieke auteurs en in iets mindere mate religieuze werken.

De ‘Encyclopédie’ van Diderot en d’Alembert is één van de pronkstukken van de collectie. Er zijn ook heel wat Limburgse auteurs vertegenwoordigd zoals zoals Andreas Alenus, Dionysius van Rijkel, Johannes Mantelius, Bonaventura Moors, Matthias Pauli, Franciscus Titelmans, Godfried Wendelen en Cornelius a Lapide.

De werken over de provincie Limburg zijn ook goed vertegenwoordigd. De collectie biedt een concentratie aan Limburgse oude drukken, waaronder zich heel wat unieke exemplaren bevinden. De periode 1789-1839, belangrijk voor de vorming van de beide Limburgse provincies en hun identiteit, is hierbij een speerpunt.

De collectie is grotendeels tot stand gekomen door schenkingen van particulieren met een Limburgse herkomst. Hierdoor leert ze ons veel over het toenmalige intellectuele klimaat in onze provincie.

Nauw verbonden met de collectie Oude Drukken bewaart BHL ook een verzameling van ongeveer 100 handschriften. Hierin zijn het fraai verluchte 16de-eeuwse graduale uit de abdij van Sint-Truiden en de aflaatbrief van de abdij van Herkenrode van 1363 erkend als topstukken van de Vlaamse Gemeenschap.


Project "preventieve conservatie van oude drukken"

In de zomer van 2010 richtte BHL een depot in dat volledig werd geklimatiseerd om de oude drukken in optimale omstandigheden te kunnen bewaren. Sindsdien loopt het project "preventieve conservatie".

Vooraleer de oude drukken in het depot hun plekje krijgen worden ze nagekeken en zorgvuldig gereinigd. Hierbij wordt een eerste schadeonderzoek verricht en krijgen de kwetsbaarste boeken een zuurvrije verpakking. De medewerkers van BHL kregen hiervoor een intensieve opleiding door een adviesbureau gespecialiseerd in preservatie, conservatie en restauratie van papieren erfgoed.

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Catalogus Limburgensia
Catalogus Oude Drukken

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social